Home > Industry/Domain > Animals

Animals

Any living creature of the Kingdom Animalia constituting multi-celled organisms as well as single-celled organisms lacking chlorophyll and having the ability for spontaneous movement, such as protozoans.

28Categories 128825Terms

Add a new term

Contributors in Animals

Animals > Hlodavci

Veverka

Animals; Rodents

Veverky patří do čeledi Veverkovití hlodavci malé nebo středně velké. Jsou původní z Ameriky, Eurasie a Afriky (ačkoli se poprvé objevil v Eocén před 40 lety). Veverky nejsou ...

Gastropod

Animals; Rodents

Druh měkkýše, která má hlavu s očima a tykadla a svaly pod jeho tělo.

Phodopus sungorus

Animals; Rodents

Vědecký název sibiřského křeček, zkratka křečík křeček, protože mění barvu v zimě.

Phodopus roborovskii

Animals; Rodents

Vědecký název Roborovskij křeček (také přepsána jako Roborovsky, Roborowski, atd.).

cricetus cricetus

Animals; Rodents

Známý také jako křeček syrský nebo zlatý křeček.

(Mesocricetus auratus)

Animals; Rodents

Křeček syrský nebo zlatý křeček, známých druhů ze Středního východu. Jejich životnost je 2-3 roky, mohou dosáhnout délky 15-18 cm.

Phodopus campbelli

Animals; Rodents

Vědecký název ruské křečka nebo Campbell křeček.

Sub-categories