Home > Industry/Domain > Communication > Written communication

Written communication

Communication through written form. This can include electronic communication.

Contributors in Written communication

Written communication

Hromadné sdělovací prostředky

Communication; Written communication

Sada komunikačních nástrojů jako je například časopisy, noviny, rozhlas a televize s jediným cílem na mysli: na vzkaz.

dopis

Communication; Written communication

Dopis je písemná zpráva v novinách. Nowadays neobvyklé používat tento způsob komunikace (pokud není pro úřední nebo důležitých otázkách) vzhledem k předem v odvětví ...

Featured blossaries

Famous Magicians

Category: Entertainment   1 10 Terms

My Favourite Historic Places In Beijing

Category: Travel   1 8 Terms