Home > Industry/Domain > Household appliances > Water heaters

Water heaters

Contributors in Water heaters

Water heaters

Britská termální jednotka (BTU)

Household appliances; Water heaters

Jednotka tepelné energie potřebné ke zvýšení 1 libra vody 1° F.

čistá užitná BTU

Household appliances; Water heaters

Část tepelné energie paliv převedl do vody v topení.

teplota & tlakem pojistný ventil (ventil T & P)

Household appliances; Water heaters

Bezpečnostní zařízení sloužící k vyhoštění nadměrnému tlaku nebo teploty uvnitř nádrže.

Featured blossaries

World's Deadliest Diseases

Category: Science   1 8 Terms

Famous Weapons

Category: Objects   1 20 Terms