Home > Industry/Domain > Natural environment > Water

Water

Water is a chemical compound with the chemical formula H20. A water molecule contains one hydrogen atom and two oxygen atoms. Water is a liquid at standard ambient temperature and pressure though it can be a solid (ice)in low temperatures or evaporate into water vapor a higher temperatures.

Contributors in Water

Water

důvěrné obchodní informace (cbi)

Natural environment; Water

Materiál, který obsahuje obchodní tajemství nebo obchodní nebo finanční informace, které se tvrdilo, za důvěrné, neboť jeho zdrojem (např pesticidů nebo o registraci nové chemické složení). EPA má ...

důvěrné výkazu vzorce (csf)

Natural environment; Water

Seznam složek v nových pesticidů nebo chemické složení. Seznam podává v době žádosti o registraci nebo změnu ve složení.

extrakční postup (ep toxické):

Natural environment; Water

Stanovení toxicity postupem, který simuluje vyluhování; je-li koncentrace toxické látky může být prosakující z plýtvání, že odpad je považován za nebezpečný, i.e."EP jedovaté."

rozhraní

Natural environment; Water

společnou hranici mezi dvěma látek, jako jsou vody a pevné, vody a plynu, nebo dvou kapalin, vody a oleje.

polychlorované bifenyly (PCB)

Natural environment; Water

toxické průmyslové chemické sloučeniny látky, které byly použity při výrobě plastů a jako izolační kapaliny v elektrické transformátory a kondenzátory. Zakázané od roku 1979, PCB nadále se nacházejí ...

dolní vody

Natural environment; Water

odtok závlahové vody na spodním konci zavlažované oblasti.

Artesian zóna

Natural environment; Water

Zóna, kde voda je omezen v kolektoru pod tlakem tak, že voda se zvýší v dobře pláště nebo vrtaného otvoru nad spodní vrstvu svazující nadložních aquifer.

Featured blossaries

US Dollar

Category: Business   2 15 Terms

Volleyball terms

Category: Sports   1 1 Terms