Home > Industry/Domain > Communication > Technical writing

Technical writing

A form of technical communication, technical writing is a specialized type of writing that focuses on researching and creating information, such as user instructions and reference manual, about technical processes or products.

Contributors in Technical writing

Technical writing

vložené pomoc

Communication; Technical writing

Vložené pomoc je dokumentace, která se zobrazí v okně, obrazovky nebo kartu v software. Na rozdíl od kontextovou nápovědu, která uživatelé klepněte na tlačítko ani pohybem myši nad pole na rozhraní ...

kontrolované jazyk

Communication; Technical writing

Podmnožinu přirozeného jazyka s omezeními na použití gramatiky a slovní zásoby s cílem snížit nebo odstranit nejednoznačnost a složitost. Cílem je text jako jednoduché a jasné jak je to možné. Řízené ...

Darwin informace zadáním architektura (DITA)

Communication; Technical writing

DITA je XML dat založené na téma architektura pro vytváření a publikování obsahu. Původně vyvinutý společností IBM v roce 1999, mnoho nástrojů třetích stran nyní podporují vytváření DITA, například ...

Featured blossaries

Comfort Food

Category: Food   3 10 Terms

Digital Marketing

Category: Business   1 6 Terms