Home > Industry/Domain > Agriculture > Rice science

Rice science

Of or relating to the science of rice cultivation.

Contributors in Rice science

Rice science

zelenina

Agriculture; Rice science

Jako zelenina jsou označovány jedlé části kulturních jednoletých nebo dvouletých rostlin. V některých případech též části (pokud jsou různé od plodů) víceletých rostlin. Mezi zeleninu ale nepatří ...

Milník

Agriculture; Rice science

Celková oblast ze které jediný řeka shromažďuje přívalů povrchové vody; povodí nebo odvodnění oblast řeky systému.

Zlomový okamžik degradace

Agriculture; Rice science

Výrazné zhoršení v hydrologické chování systému řeka, který snižuje potenciál půdy a vody způsobují vodní tok podřadné kvality, množství a načasování.

zamokření

Agriculture; Rice science

Místech odvodnění; nebo půdy nasycená vodou, ale ne nutně stojící vodou.

Promoknete pole

Agriculture; Rice science

Pole, která nepřetržitě stojaté vody a nemůže být vyprázdněna. Vody nemusí být hluboké.

efektivnosti využití vody

Agriculture; Rice science

1). Expressed sušiny nebo sklizené část plodiny vyrobených na jednotku spotřebované vody. 2). Poměr vody používané pro evapotranspirace, průsaky a horninového součet dodávek, srážky a ...

podzemní vody

Agriculture; Rice science

Horní povrch podzemní vody a úroveň pod ní, kde je půda nasycenou vodou.

Featured blossaries

Everything Football Related

Category: Sports   1 6 Terms

ELDER SCROLLS V: SKYRIM

Category: Entertainment   2 20 Terms