Home > Industry/Domain > Consumer electronics > Radio

Radio

Of or relating to any device with which one can listen to the radio.

Contributors in Radio

Radio

střední vlny (MW)

Consumer electronics; Radio

Rádiové signály od 300 do 3000 kHz, ačkoli tento termín je často používán k jakékoliv radiový signál v AM vysílání band (540 až 1700 kHz).

kmitočtových kroků

Consumer electronics; Radio

Rádio otáčení funkce, která uživateli umožňuje snadněji nastavit přírůstek frekvence pro ladění nebo skenování.

krátkovlnná

Consumer electronics; Radio

Frekvence v oblasti vysokou frekvencí 3 až 30 MHz, ale tento pojem se často používá k označovat frekvence od 1,7 do 30 MHz.

krátkovlnné rádio

Consumer electronics; Radio

Přehrávač rádia, který je schopen přijímat signály vysokofrekvenční (HF) rádiového spektra, mezi 3, 000–30, 000 kHz. Krátkovlnné rádio získat její název, protože jeho radiové vlny jsou kratší než ...

jedno postranní pásmo (SSB)

Consumer electronics; Radio

Techniku modulace, která potlačí jedno postranní pásmo a dopravce a přenáší pouze zbývající postranní pásmo.

kmitočty

Consumer electronics; Radio

Známý spíše jako rádio kapely. Frekvence jsou seskupeny podle jejich vlnové délky, v metrech. Umístění ladění stanice může být vyjádřen jako frekvence (kHz nebo MHz) nebo vlnová délka (m). Amatérské ...

amplitudovou modulací (AM)

Consumer electronics; Radio

Techniku modulace, který mění výkon vysílače podle kolísání úpravu zvukového signálu.

Featured blossaries

Aircraft

Category: Engineering   1 9 Terms

Bands With Female Vocals

Category: Entertainment   4 9 Terms