Home > Industry/Domain > Computer; Software > Productivity software

Productivity software

Word editors, spread sheets, presentation software, etc.

Contributors in Productivity software

Productivity software

ovládací mobilní uživatele

Software; Productivity software

ASP. Čisté mobilní kontrolní odvozené ze systému. Www. UI. MobileControls. Třída MobileUserControl. Uživatelské ovládací prvky poskytují kontejnery pro vlastní ovládací prvky z jiných ASP. Čisté ...

mobilní kód

Software; Productivity software

Jakýkoli kód umístěn na centrální server, který je určen ke stažení a spuštění více klientů. Mobile kód lze distribuovat pomocí webové servery, FTP servery, sdílení souborů a tak dále. Obvykle, ...

minimalizovat

Software; Productivity software

Zmenšit okno na tlačítko na panelu nástrojů klepněte na tlačítko Minimalizovat (prostřední tlačítko na pravé straně záhlaví okna) nebo stisknutím klávesy ALT + MEZERNÍK a následným stisknutím klávesy ...

Instalační služba systému Microsoft windows

Software; Productivity software

Funkce systému Windows, která definuje a řídí standardní formát pro instalace a nastavení aplikace a sleduje komponent jako jsou například skupiny souborů, položky registru a zástupce.

Prohlížeč objektů

Software; Productivity software

Dialogové okno, které zobrazuje informace o objekty, vlastnostech, metodách a konstantách v aktuálním projektu a odkazovaných objektových knihovnách a používaný pro hledání pro prvek, získat pomoc na ...

objekt

Software; Productivity software

V objektově orientovaném programování, instance třídy. Objekt, který obsahuje údaje, a metody, které jednají o datech a je zachází jako s diskrétní entitou.

Featured blossaries

Paintings by Hieronymus Bosch

Category: Arts   1 20 Terms

Vision

Category: Science   1 7 Terms