Home > Industry/Domain > Electronic components > Power sources

Power sources

Contributors in Power sources

Power sources

vodičem

Electronic components; Power sources

V Elektrický obvod, připojení k zemi, která bude výlet pojistku, pokud zkušenosti elektrického přepětí. , Tím se zabrání elektrické šoky a požáry.

armatura

Electronic components; Power sources

Cívka drátu, který otáčí v elektrický motor. v elektromotory, magnety zákona na armatury, aby byl pohyb.V generátory magnety jednat o armatury bude vyrábět elektřinu.

Příkon

Electronic components; Power sources

Množství elektrické energie, jako je množství energie, která je zapotřebí pro světla žárovkou se nazývá příkon.

baterie

Electronic components; Power sources

Elektrické baterie je jedna nebo více buněk elektrochemické, které přeměňují chemické energie na elektrickou energii. Existují dva typy baterií: primární baterie (jednorázové), které jsou určeny k ...

elektromagnetické spektrum

Electronic components; Power sources

Ll různé druhy elektromagnetického záření. Je uspořádán podle vlnových délek jednotlivých druhů záření.

Featured blossaries

World's Deadliest Diseases

Category: Science   1 8 Terms

Famous Weapons

Category: Objects   1 20 Terms