Home > Industry/Domain > Chemistry > Polymer chemistry

Polymer chemistry

A polymer is a compound of high molecular weight derived either by the addition of many smaller molecules, or by the condensation of many smaller molecules with the elimination of water, alcohol or the like.

Contributors in Polymer chemistry

Polymer chemistry

řetěz

Chemistry; Polymer chemistry

Řetězec, který zahrnuje ústavní jednotky vždy připojil k navzájem přes čtyři atomy, dva na každé ústavní jednotky.

lineární řetězec

Chemistry; Polymer chemistry

Řetěz bez větev bodů mezi hranice jednotkami (tj , konec skupiny nebo větev body).

makromolekuly

Chemistry; Polymer chemistry

Molekula vysoké relativní molekulová hmotnost, struktura, která v podstatě zahrnuje více opakování určitého počtu ústavní jednotek.

macrocycle

Chemistry; Polymer chemistry

Cyklické makromolekulu nebo makromolekulární cyklická část molekuly.

stupeň polymerace

Chemistry; Polymer chemistry

Počet monomerních jednotek v makromolekulu nebo oligomer molekuly.

depolarizace bodového světla

Chemistry; Polymer chemistry

Fenomén, především kvůli anizotropie polarizibilita rozptyl média, vyplývající ze skutečnosti, že elektrické vektory incidentu a rozptýlené paprsky nejsou koplanární a že tedy, rozptýlené světlo z ...

Zředěný roztok

Chemistry; Polymer chemistry

Řešení, v němž se součtem objemů domén obsazené Osolením molekuly nebo částice je podstatně méně než celkový objem roztoku.

Featured blossaries

Apple Mergers and Acquisitions

Category: Technology   4 20 Terms

Key Apple Staff Members

Category: Technology   2 6 Terms