Contributors in Phosphates

Phosphates

fosfát

Inorganic chemicals; Phosphates

Fosfát, anorganická, je sůl kyseliny fosforečné. Fosforečnan ion je víceatomové iontů s molární hmotnost 94.97 g/mol. sestává z jednoho centrálního fosforu atom obklopený čtyřmi atomy kyslíku v ...

Featured blossaries

Blossary test

Category: Science   1 2 Terms

Amazing Clouds

Category: Arts   2 6 Terms