Home > Industry/Domain > Security & protection > Personal security products

Personal security products

Of or pertaining to products that enhance personal safety against people or the environment.

Contributors in Personal security products

Personal security products

vodoznak

Security & protection; Personal security products

Obrázek jako pozadí v dokumentu. Obecně vybledlé a transparentní, aby text mohl jasně číst nad ním.

událost

Security & protection; Personal security products

Akce nebo událost, na kterou může program odpovědět. Příklady zahrnují změny stavu, datové přenosy, stisky kláves a pohybů myší.

práh

Security & protection; Personal security products

Omezení, proti kterým lze přirovnat jiné hodnoty. Když hodnota překračuje tuto hranici, může vyvolat výstrahu nebo jiné akce.

porušení přístupu

Security & protection; Personal security products

Pokus o spuštění paměti operaci, která není povoleno základní ochrana stránky. Porušení přístupu se vztahuje na operace s pamětí, ale neplatí, když Správce zabezpečení kontroluje uživatelském režimu ...

vlákno

Security & protection; Personal security products

Rychlé zprávy nebo textu zprávy konverzaci mezi dvěma nebo více účastníky.

certifikát

Security & protection; Personal security products

Digitální dokument, který se běžně používá k ověřování a zabezpečení informací v síti.

dešifrování

Security & protection; Personal security products

Proces převodu šifrovaný obsah zpět do své původní podoby, aby bylo čitelné znovu. Se jim také říká převod šifrovaného textu zpět na prostý text.

Featured blossaries

Off the top of my head

Category: Other   1 1 Terms

My favorite Hollywood actresses

Category: Entertainment   1 5 Terms