Home > Industry/Domain > Law; Legal services > Patent & trademark

Patent & trademark

Terms related to patent and trademark applications and infringement litigations. A patent is a form of intellectual property and associated rights granted by a sovereign state to an inventor or their assignee for a limited period of time. A trademark, on the other hand, is a distinctive mark or name used by an individual or business organization to identify and distinguish its products or services from those of other entities.

Contributors in Patent & trademark

Patent & trademark

světové úřadu duševního vlastnictví (WIPO)

Legal services; Patent & trademark

Organizace, která spravuje patentové spolupráci smlouvy (PCT).

číslo patentu

Legal services; Patent & trademark

jedinečné číslo přiřazené patentové přihlášce, když je patent vydán

obchodní tajemství

Legal services; Patent & trademark

Informace, kterou společnost udržuje v tajnosti, aby tak měla výhodu oproti svým konkurentům.

plná moc

Legal services; Patent & trademark

jednostranný právní úkon (obvykle formou deklaratorní listiny), kterým zmocnitel (zastoupený) dává třetím osobám na vědomí, že zmocněný (zástupce) je oprávněn za něj v určitém rozsahu ...

kód lokace agentury (ALC)

Legal services; Patent & trademark

osm (8) číselný kód přiřazený k USA státními úřady od ministerstva financí.

Měj

Law; Patent & trademark

Technika nedovolené reklamy kdy jednu položku publicity, ale když se objeví zákazníka, další položky je nabízen.

Featured blossaries

Mergers and Aquisitions by Google

Category: Business   4 20 Terms

Renewable Energy and climate change in China

Category: Politics   1 5 Terms