Home > Industry/Domain > Physics > Nuclear & particle physics

Nuclear & particle physics

Of or realting to the field of physics that involves the properties and interactions of atomic nuclei.

Contributors in Nuclear & particle physics

Nuclear & particle physics

neutronové číslo

Physics; Nuclear & particle physics

Počet neutronů v atomovém Nuklid. Symbol N.

Nukleon číslo

Physics; Nuclear & particle physics

Počet nukleonů v atomovém Nuklid. Symbol A.

Higgsův boson

Physics; Nuclear & particle physics

Higgsův boson, často nazývané "Bůh částic", je masivní skalární elementární částice, která byla podezření na existenci od šedesátých let. Je to jeden z částic standardního modelu, který vysvětluje ...

Hahn

Physics; Nuclear & particle physics

Německý vědec, který studoval radioaktivní prvky a pomohl objevit nové. Objevil jaderného štěpení.

lineární urychlovač

Physics; Nuclear & particle physics

Stroj, který způsobuje, že částice atom, například protony a elektrony, velmi rychle procházet rovné trubice.

zhroucení

Physics; Nuclear & particle physics

Těžká přehřátí jádro jaderného reaktoru, který způsobuje jádro tát a záření na útěk.

jádro sudé liché

Physics; Nuclear & particle physics

Atomové jádro obsahuje lichý počet protonů a neutronů sudý počet.

Featured blossaries

Apple Mergers and Acquisitions

Category: Technology   4 20 Terms

Key Apple Staff Members

Category: Technology   2 6 Terms