Home > Industry/Domain > Mining > Mineral mining

Mineral mining

The extraction of valuable minerals or other geological materials from the earth for economic interests.

Contributors in Mineral mining

Mineral mining

akustické Karotáž

Mining; General mining

Stanovení fyzikálních vlastností nebo rozměry vrtu akustické prostředky, včetně měření hloubky hladiny kapaliny v dobře.

krystal vady

Mining; General mining

Jakákoli odchylka od dokonalé periodicita v krystalové struktury. Některé vady závisí na teplotě, zejména bod vady, jiné závisí na konkrétní minulosti krystalu. Přítomnost vady mění fyzikální ...

senzor rozhraní uhlí

Mining; General mining

Jakékoli zařízení, které označuje hranici mezi uhlí a okolní vrstvy střechy nebo podlahy. Aids stroj operátora nebo kontrolní systém ovládá v umístění uhlí střihací hlavu.

mafite

Mining; General mining

Jakékoliv tmavé minerální si Johannsen klasifikace vyvřelin.

písky a slizu proces

Mining; General mining

Jakýkoli proces cyanidation pro zlaté rudy, která se týká oddělení dvou částí v třídění a zvláštní zacházení s pískem perkolací a slizu mícháním.

merohedral

Mining; General mining

Jakékoli formě krystalů s méně tváře než holohedral ekvivalent pro crystal systému. Compare: hemihedral; holohedral.

hranolové rovina

Mining; General mining

Všechny krystalografické roviny, která je rovnoběžná s osou hlavních křišťálu.

Featured blossaries

Popular African Musicians

Category: Arts   1 15 Terms

10 Bizarre ways Dreams and Reality Intersect

Category: Science   1 1 Terms