Home > Industry/Domain > Banking > Merchant banking

Merchant banking

Referring to negotiated private equity investment by financial institutions in teh unregistered securities of either private or public owned enterprises.

Contributors in Merchant banking

Merchant banking

úročený běžný účet

Banking; Merchant banking

Úročený běžný účet je běžný účet, který generuje úrokové výnosy na disponibilní zůstatek na účtu.

obchodní banka

Banking; Merchant banking

Obchodní banka je finanční institucí, která poskytuje kapitál společnosti ve formě podílového vlastnictví místo půjčky. Obchodník banka poskytuje také poradenství o firemních záležitostech firmám ...

obchodní servisní smlouva

Banking; Merchant banking

Obchodníka služby dohody (MSA) dohodnutých mezi bankou a obchodníkem a dohodnuté ceny, jak budou přijímány karty a typy karet, které mohou být přijaty.

nahromaděný úrok

Banking; Merchant banking

Zájem, který by byl časově nebo nahromaděné na půjčky, záruky nebo jiné jistoty denně mezi dvěma daty platby úroků.

Featured blossaries

Off the top of my head

Category: Other   1 1 Terms

My favorite Hollywood actresses

Category: Entertainment   1 5 Terms