Home > Industry/Domain > Astronomy > Mathematical astronomy

Mathematical astronomy

Mathematical astronomy is a science of using mathematical equations to describe the universe or predict various aspects of the universe.

Contributors in Mathematical astronomy

Mathematical astronomy

Pythagoras

Astronomy; Mathematical astronomy

Řecký filozof, který věřil, že všechny věci v přírodě by mohla být chápána prostřednictvím matematiky. On používal matematické principy v astronomii.

matematické astronomie

Astronomy; Mathematical astronomy

Matematické astronomie je věda o použití matematických rovnic pro popis vesmíru nebo předvídat různé aspekty vesmíru.

holografický vesmír

Astronomy; Mathematical astronomy

Vědecká domněnka, že vesmír je jen jedna velká 3D projekce 2D ploché vesmíru. Byl prvně navržen v roce 1997 o teoretický fyzik Juan Maldacena, holografický model popisuje vesmír, v němž gravitace ...

Hipparchus

Astronomy; Mathematical astronomy

Řecký astronom, který provedl první známé graf hvězd a planet. Počítal s velikosti slunce a měsíce.

Featured blossaries

Most Popular Cooking TV Show

Category: Entertainment   4 7 Terms

Stephenie Meyer

Category: Literature   1 4 Terms