Home > Industry/Domain > Literature > Literary terms

Literary terms

Contributors in Literary terms

Literary terms

kočka a housle

Literature; Literary terms

běžný název hospoda - sice objevují v proslulé říkanku, fráze pochází původně 'Caton le fidele' (Caton věřící) guvernér Calais, Francie.

přirovnání

Literature; Literary terms

Přirovnání je slovní hříčka, v níž dva různé objekty jsou porovnány s pomocí následující slova: tak, jako je například atd např 1. Je krásná jako růže. 2. Je stejně statečný jako ...

epiteton neboli básnický přívlastek

Literature; Literary terms

Epiteton má charakter obrazného pojmenování. Tradiční druhy epitetonu: constans (stálý či ustálený), kdy přívlastek vyjadřuje běžně připisovanou vlastnost (př. širé pole, zelený háj) či ornans ...

tropus

Literature; Literary terms

Tropus je umělecký prostředek, který je založen na významových posunech. Může se tedy jednat o metaforu, metonymii či synekdochu. Výraz tropus můžeme nalézt také v hudebním kontextu, v takovém ...

metafora

Literature; Literary terms

Metaforou se rozumí přenesení významu na základě vnější podobnosti. Tedy například "v prachu první tmy" - podobnost zde máme (prach je černý, tma rovněž) a schází částice "jako", která by z celého ...

metonymie

Education; Knowledge

Metonymie je přenesení významu na základě věcné (vnitřní) souvislosti. Příklady: čtu metonymii (vlastně článek o metonymii v encyklopedii), sníst talíř polévky (obsah), epidemie barbarské svobody, ...

synekdocha

Literature; Literary terms

Synekdocha je pojmenování celku jménem části (nevytáhl paty z domu) nebo naopak (vyslýchá ho policie). Příklady: byl tam tři neděle, Moskva se domluvila s Washingtonem, pozval celé ...

Featured blossaries

Game of Thrones Characters

Category: Other   1 8 Terms

Research

Category: Other   1 8 Terms