Home > Industry/Domain > Energy > Hydroelectric

Hydroelectric

Hydroelectricity is the term referring to electricity generated by hydropower; the production of electrical power through the use of the gravitational force of falling or flowing water.

Contributors in Hydroelectric

Hydroelectric

Převaděč energetická vlna pelamis

Energy; Hydroelectric

Pelamis vln energie převaděč, známý také jako Pelamis 'mořského hada', je zařízení sloužící k vytváření elektrické energie z pohybu oceánu povrchové vlny. Je vyvinut společností skotské, Pelamis vlnu ...

střídavý proud

Energy; Hydroelectric

Také známý pod označením AC. Střídavý elektrický proud mění směr několikrát za sekundu.

stejnosměrný proud

Energy; Hydroelectric

Také známý pod označením DC. Stejnosměrný elektrický proud má stále stejný směr.

střídavý proud

Energy; Hydroelectric

Tento druhu elektrického proudu mnohokrát za vteřinu mění směr proudění.

Stejnosměrný proud

Energy; Hydroelectric

Tento druh elektrického proudu se pohybuje stále stejným směrem.

průtok

Energy; Hydroelectric

Měří vypouštěnou vodu, která za určitou jednotku času dosáhne určitého místa; obvykle se měří v metrech krychlových za vteřinu.

výrobní kapacita

Energy; Hydroelectric

maximální kapacita, kterou je elektrárna nebo generátor schopen v danou dobu za určitých podmínek vyrobit.

Featured blossaries

Off the top of my head

Category: Other   1 1 Terms

My favorite Hollywood actresses

Category: Entertainment   1 5 Terms