Home > Industry/Domain > Education > Higher education

Higher education

Post-secondary education at universities, academies, colleges, and institutes of technology etc.

Contributors in Higher education

Higher education

Upřesnit umístění (AP)

Education; Colleges & universities

Program střední škole ve Spojených státech a Kanadě sponzorované College Board, která nabízí standardní kurzy pro studenty středních škol, které jsou obecně odpovídá Pregraduální studium na ...

Univerzita

Education; Higher education

Místo pro získání vysoké úrovni stupně vzdělání.

střední škola

Education; Higher education

Střední školy (třídy 7-12 nebo 9-12). Ve schématu 6 + 6, první tři roky (třídy 7-9) jsou známy jako "junior high school" a poslední tři roky (10-12) jako "senior high school".

Dolní rozdělení

Education; Higher education

První dva roky programu bakalářský titul, který se skládá převážně z kurzů na úvodní a základní úrovni.

Absolvent

Education; Higher education

(1) Osoba, která úspěšně dokončil program studia a získal poslední award (2) jako přídavné, odkazuje na post-baccalaureate stav.

assistantship

Education; Higher education

Ocenění uděleno pro postgraduální studenty a která se skládá z vrácení školného a stipendium pro částečný úvazek výuky a výzkumu. (viz také aspirantka, odborný asistent; vyučující-asistent) ...

menší

Education; Higher education

Sekundární oblast koncentrací.

Featured blossaries

Western Otaku Terminology

Category: Technology   2 20 Terms

Spanish Words For Beginners

Category: Education   1 1 Terms