Home > Industry/Domain > Law; Legal services > General law

General law

Common terminology used in legal business.

Contributors in General law

General law

Porota

Law; General law

Porota dvanáct až dvacet tři osoby, které slyší důkazy předložené prokurátor rozhodnout, jestliže existuje dostatek důkazů, aby někoho poslat do soudu za zločin se nazývá jako ...

vládní imunity

Law; General law

Osobní službu poskytuje vláda svým zaměstnancům proti zločinu bez souhlasu vlády.

porota

Law; General law

Tělo osob náhodně a zavázal se zeptat do skutečnosti a prohlásit pravdy na takové důkazy předloženy před nimi prokurátor. Existují různé typy poroty, a grand poroty nemůže rozhodnout, zda osoba je ...

porota svědek

Law; General law

Svědka, který vypovídá před velkou porotou.

krádeže

Law; General law

Protiprávní převzetí a poskytování osobního majetku nad určitou hodnotu stanovené právem státu, s úmyslem trvale zbavit právoplatný majitel je pryč.

hrubé nedbalosti

Law; General law

Úmyslné neplnění manifestu cla v bezohlednou lhostejností následky, které se dotýkají života nebo majetku jiného je za hrubou nedbalost.

záruka

Law; General law

Záruka zahrnuje všechny závazky přijaté obvykle souhlasit zaplatit své dluhy nebo dokladu, v němž toto ujištění je.

Featured blossaries

Test Business Blossary

Category: Business   2 1 Terms

Top 10 Best Shoe Brands

Category: Fashion   1 10 Terms