Home > Industry/Domain > Insurance > General insurance

General insurance

For general insurance terms which do not fit under any other category.

Contributors in General insurance

General insurance

odškodnění

Insurance; General insurance

Platba k někomu, kdo utrpěl zranění, poškození nebo ztráty, esp v podobě slib za to zaplatit.

opuštění klauzule

Insurance; Commercial insurance

Klauzule v majetku pojistné smlouvy, že za určitých okolností umožňuje vlastník nemovitosti k opuštění ztratila nebo poškození majetku a stále žádat úplné vyrovnání částky. -Li pojištěnec je ...

Pojistné krytí studené nohy

Insurance; General insurance

Pojistitelé jsou stále v svatební obchod, nabízející klid mysli pro snoubenci, jak stoupá průměrná cena ženit. Pojistiteli jsou nyní pokrývá studené nohy. s náklady na dosažení průměrné americké ...

Insurance Institute of America (IIA)

Insurance; General insurance

Organizace, která vyvíjí programy a provádí národní vyšetření v neživotním pojištění, řízení rizik, řízení, upisování, auditování a nastavení ztráty kontroly řízení.

Featured blossaries

Western Otaku Terminology

Category: Technology   2 20 Terms

Spanish Words For Beginners

Category: Education   1 1 Terms