Home > Industry/Domain > Utilities > Gas

Gas

Of or relating to gas that is used in a facility for heat.

Contributors in Gas

Gas

vykořisťování

Utilities; Gas

AKT tvorby některých prostor půdy nebo vody, ziskové nebo produktivní nebo užitečné

biota

Utilities; Gas

život rostlin a živočichů z určité oblasti nebo období

ropné skvrny

Utilities; Gas

Vrstva oleje plovoucí na vodě nebo pokrývající břeh vodního tělesa; - Obvykle ropa, která unikla z ropného tankeru.

odlesňování

Utilities; Gas

Těžba stromů nebo lesů.

ekoton

Utilities; Gas

Přechodná zóna mezi dvěma komunitami, která obsahuje charakteristické druhy obou z nich.

potrubí

Utilities; Gas

Potrubní systém, obzvláště takový používaný pro přepravu vody, plynu, nebo ropných produktů.

kontinentální šelf

Utilities; Gas

Ponořená hranice kontinentu, která se postupně svažuje a sahá k bodu strmějšího sestupu na dno oceánu.

Featured blossaries

Top 20 Website in the World

Category: Technology   1 22 Terms

Top hotel chain in the world

Category: Travel   1 9 Terms