Contributors in Fuel cell

Fuel cell

mokrý buňka

Electrical equipment; Fuel cell

Elektrický buňky, v nichž jsou chemické sloučeniny, které produkují současný ve formě kapaliny.

vlákno

Electrical equipment; Fuel cell

Tenký drát, který je uzavřen v žárovka žárovka a dává světlo, když prochází elektrický proud.

Měrné skupenské teplo varu

Electrical equipment; Fuel cell

Energie potřebná k proměnit určité množství látky plynu.

žárovka

Electrical equipment; Fuel cell

Lampa, která produkuje světlo připojením elektrický proud k velmi tenký drát uvnitř skleněné baňky.

par zotavení

Electrical equipment; Fuel cell

Par zotavení zotavení (nebo par) je proces obnovení výpary benzínu nebo jiných paliv, aby uniknout do atmosféry.

tlak páry

Electrical equipment; Fuel cell

Tlak páry (také známý jako rovnovážný tlak nebo tlak nasycených par), je tlak páry v rovnováze s jeho fáze-pára.

dolní mez hořlavosti (LFL)

Electrical equipment; Fuel cell

Obvykle vyjádřeno v objemu procent, je to spodní konec rozsahu koncentrace hořlavých rozpouštědel za dané teploty a tlaku, které mohou vznítit vzduch/plynné směsi.

Featured blossaries

Psychedelic Drugs

Category: Health   2 20 Terms

Art History

Category: Arts   1 10 Terms