Home > Industry/Domain > Legal services > DNA forensics

DNA forensics

The application of the science of DNA to analyze evidence involved in criminal and civil litigation.

Contributors in DNA forensics

DNA forensics

křížové kontaminaci

Legal services; DNA forensics

Nežádoucí přenos materiálu mezi dvěma nebo více zdrojů fyzických důkazů.

Předvolání duces tecum

Legal services; DNA forensics

Typ předvolání svědka, který nutí svědka na výrobu dokumentů, údajů nebo jiných fyzických důkazů, vytvořené nebo v jeho nebo její vlastnictví (jako je například vlasy, krev nebo sliny vzorky). Nemůže ...

substrát

Legal services; DNA forensics

Jakékoli materiály, na které byl uložen biologický vzorek pozadí (např. oděvy, sklo, dřevo, čalounění).

supernatantu

Legal services; DNA forensics

Kapalná část zbývající po odstředění nebo vysrážení vzorku.

tannic acid

Legal services; DNA forensics

Přirozeně se vyskytující sloučenina používaná pro vydělávání kůže zvířat do kůže. Inhibitor známé PCR.

Taq polymeráza

Legal services; DNA forensics

Termostabilní DNA polymeráza izolovány od bakterie Thermus aquaticus, používané v PCR.

voir dire

Legal services; DNA forensics

V hodnocení poroty porota zvolila strany prostřednictvím procesu nazývaného voir dire, kde soudce nebo strany otázky porotci za účelem určení jejich dispozice a názory. (Každá strana může odmítnout ...

Featured blossaries

Lisbon, Portugal

Category: Travel   2 2 Terms

Tex Mex Cuisine

Category: Food   4 19 Terms