Home > Industry/Domain > Biology > Biogeography

Biogeography

The study of geographic distribution of living organisms.

Contributors in Biogeography

Biogeography

aktivity prostor

Biology; Biogeography

Celá oblast klimatických a ekologických podmínek vhodných pro normální funkce, procesy a činnosti živých organismů se nazývá jako činnost prostor.

biologická rozmanitost

Biology; Biogeography

Biodiverzita je termín používaný pro měření rozmanitosti a různých organismů v určitém biotopu nebo ekosystému.

hrabě

Biology; Biogeography

Chcete-li zaznamenávat počet jednotlivců nebo skupin v populaci nebo vzorek populace.

nádraží

Biology; Biogeography

(1) Oblast, v níž jsou zaznamenány připomínky z bodu pozorovatele (nebo často synonymem pro "bod", viz bod hrabě metody); (2) monitorovací stanice je oblast obvykle méně než asi 50 ha kde intenzivní ...

Mayfield metoda

Biology; Biogeography

Metoda použitá k výpočtu míry vnoření úspěch založené na počtu dnů, že hnízdo je pod dohledem (tzn. hnízdo dnů "expozice").

zdroj stanoviště

Biology; Biogeography

Stanoviště, která je přímým vývozcem jednotlivců.

zjistitelnosti

Biology; Biogeography

Míra nápadnost druhu rovná podílu skutečných jednotek (jednotlivci, teritoriální samci, atd.) pozorovaných na dané oblasti.

Featured blossaries

Off the top of my head

Category: Other   1 1 Terms

My favorite Hollywood actresses

Category: Entertainment   1 5 Terms