Home > Industry/Domain > Software > Analysis software

Analysis software

Applications for data mining, customer relationship management, business intelligence and data analysis

Contributors in Analysis software

Analysis software

steganalysis

Software; Analysis software

Umění a věda o zjištění zprávy skryty pomocí steganografie.

Ligand

Software; Analysis software

Ligandy jsou atomy nebo skupiny vázané na "centrální atom" v víceatomové molekulární subjektu. Termín se zpravidla používá v souvislosti s kovovými "centrální atomy".

Skupina

Software; Analysis software

Skupina je definované propojených sbírka atomy nebo jediný atom v rámci molekulární entitou. (IUPAC 1997), (více) poznámku, že "skupinou" je poněkud zvláštní nebo podrobné než "substituentem" nebo ...

Kompozitní reakce

Software; Analysis software

Složené reakce je chemická reakce, pro který se výraz pro rychlost zmizení reaktant zahrnuje rychlostní konstanty z více než jedné základní reakce.

chemické reakce

Software; Analysis software

Chemická reakce je proces, který má za následek interconversion chemických druhů. Chemické reakce může být základní reakce nebo stupňovitého reakce.

stupňový reakce

Software; Analysis software

Stupňový reakce je chemická reakce s alespoň jeden reakce středně a zahrnující nejméně dvou po sobě jdoucích základní reakce.

protichůdné reakce

Software; Analysis software

Protichůdné reakce je chemická reakce, pro kterou rychlost změny v reaktantu nebo produktu zahrnuje konstanty ze dvou "proti" chemických reakcí.

Featured blossaries

Idioms from English Literature

Category: Literature   1 11 Terms

video games

Category: Entertainment   1 19 Terms