Home > Industry/Domain > Telecommunications

Telecommunications

Of or pertaining to the transmission of information over a distance, and the technology used to achieve this communication.

7Categories 37804Terms

Add a new term

Contributors in Telecommunications

Telecommunications > Telephones & accessories

telefon

Telecommunications; Telephones & accessories

Zařízení, které vysílá a přijímá zvuk, zejména řeči, na vzdálenosti. Telefony změnit zvuk vlny na elektrické signály.