Home > Industry/Domain > Security & protection

Security & protection

Related to services concerned with the conception, production and implementation of security and protection systems.

8Categories 757Terms

Add a new term

Contributors in Security & protection

Security & protection > Personal security products

vodoznak

Security & protection; Personal security products

Obrázek jako pozadí v dokumentu. Obecně vybledlé a transparentní, aby text mohl jasně číst nad ním.

událost

Security & protection; Personal security products

Akce nebo událost, na kterou může program odpovědět. Příklady zahrnují změny stavu, datové přenosy, stisky kláves a pohybů myší.

práh

Security & protection; Personal security products

Omezení, proti kterým lze přirovnat jiné hodnoty. Když hodnota překračuje tuto hranici, může vyvolat výstrahu nebo jiné akce.

porušení přístupu

Security & protection; Personal security products

Pokus o spuštění paměti operaci, která není povoleno základní ochrana stránky. Porušení přístupu se vztahuje na operace s pamětí, ale neplatí, když Správce zabezpečení kontroluje ...

vlákno

Security & protection; Personal security products

Rychlé zprávy nebo textu zprávy konverzaci mezi dvěma nebo více účastníky.

certifikát

Security & protection; Personal security products

Digitální dokument, který se běžně používá k ověřování a zabezpečení informací v síti.

dešifrování

Security & protection; Personal security products

Proces převodu šifrovaný obsah zpět do své původní podoby, aby bylo čitelné znovu. Se jim také říká převod šifrovaného textu zpět na prostý text.