Home > Industry/Domain > Rubber

Rubber

Related to the production, harvesting and distribution of naturally occurring rubber - which is an elastic hydrocarbon polymer found in the sap of some plants and trees- as well as man-made synthesised rubber.

6Categories 475Terms

Add a new term

Contributors in Rubber

Rubber > Seals

diferenční tlak

Rubber; Seals

Rozdíl tlaku na obou stranách tuleňů.

Dynamická těsnění

Rubber; Seals

Pečeť používané v přesun komponent.

o prsten

Rubber; Seals

Těsnění používají k vysokotlaké kloubů.

číslo pomlčka

Rubber; Seals

Indikátor velikosti o-kroužek.

těsnění

Rubber; Seals

Pečeť používané v kloubech a strojní součástky k zabránění úniku plynu nebo kapaliny.

studené rezistentní

Rubber; Seals

Jak dobře funguje o-kroužek při nízkých teplotách.