Home > Industry/Domain > Religion

Religion

Refers to any set of beliefs of any community or nation, concerning the cause, nature, and purpose of life and the universe, especially when considered as the creation of a supernatural or divine agency.

14Categories 70899Terms

Add a new term

Contributors in Religion

Religion > Christianity

Svatý Jiří a drak

Religion; Christianity

Legenda Svatý Jiří a drak říká jak Saint George udělal znamení kříže, poplatek za draka na koni a dal to bolestná rána se zachránit její život. Popis nejstarší vyprávění je 11 ...

Svatý synoda

Religion; Christianity

V orientální ortodoxie synodu svaté je nejvyšším orgánem v církvi a formuluje pravidla a předpisy týkající se záležitostí církevní organizace, víry a řád ...

Konstantinopolský patriarchát

Religion; Christianity

Ekumenického patriarchátu z Konstantinopole, součástí širšího pravoslavné církve, je jedním z čtrnáct církvím autocephalous v rámci přijímání pravoslavné křesťanství. Je vedená ...

Církevní slovanština

Religion; Christianity

Církevní slovanština je liturgický jazyk Bulharská pravoslavná církev, chorvatský řeckokatolické církve, makedonské pravoslavné církvi, Ruská pravoslavná církev, rusínskými ...

Staroslověnština

Religion; Christianity

Staroslověnština nebo starý slovanský kostel byl první literární slovanský jazyk, založený na staré slovanské dialekt regionu Soluň. 9. Století byzantských řeckých věrozvěstů ...

Bulharský patriarchát

Religion; Christianity

Bulharská pravoslavná církev - Bulharská patriarchát je autocephalous východní ortodoxní církev s některými členy 6,5 milionů v Bulharské republice a mezi 1.5 a 2.0 milionů členů ...

Bulharská pravoslavná církev

Religion; Christianity

Bulharská pravoslavná církev - Bulharská patriarchát je autocephalous východní ortodoxní církev s některými členy 6,5 milionů v Bulharské republice a mezi 1.5 a 2.0 milionů členů ...