Home > Industry/Domain > Plants

Plants

Any of various photosynthetic, eukaryotic, multicellular organisms of the kingdom Plantae characteristically producing embryos, containing chloroplasts, having cellulose cell walls, and lacking the power of locomotion.

14Categories 50963Terms

Add a new term

Contributors in Plants

Plants > Trees

Sekvojovec

Plants; Trees

Sekvojovec obrovský je jediný živý druh z rodu Sekvojovec obrovský. Jsou největší stromy na světě co se týče celkového objemu. Rostou na průměrné výšce 50–85 m (160–279 ft) a 6–8 ...

Nahosemenné

Plants; Trees

Rostlina, která vytváří semen, které nejsou obsaženy v plody, pod nebo vnějším tvrdým obalem.

borovice

Plants; Trees

Druh stálezelený strom, který má šišky a clustery listy ve tvaru jehly. Borovic rostou v chladnějších oblastech.

konifera

Plants; Trees

typ stromu či keře doslova ´nesoucí šišky´. Pro přenos pylu ze samčích na samičí šišky se spoléhají na vítr.

jehlice

Plants; Trees

Úzký tuhý list, který najdeme na jedlích, borovicích a jiných jehličnatých stromech je jehlice.

letokruhy

Plants; Trees

Vrstvy tvořené přírůstky dřeva v každém vegetačním období, které tvoří kružnice na pařezu pokáceného stromu.

zápoj

Plants; Trees

Dotýkající se koruny stromů v lese, které zabraňují pronikání značného množství slunečního světla k povrchu. Zápoj je technický lesnický pojem a udává se v procentech. Neodpovídá ...

Sub-categories