Home > Industry/Domain > Physics

Physics

The branch of science concerned with the properties of matter and energy and the relationships between them.

17Categories 45113Terms

Add a new term

Contributors in Physics

Physics > Electromagnetism

Spektrometr

Physics; Electromagnetism

Nástroj, který měří vlnové délky a moc záření rozdělit do spektra záření.

Rutherford

Physics; Electromagnetism

Britský vědec, který objevil atom jádro a elektromagnetické záření odražené jader radioaktivních prvků.

fluorescentní

Physics; Electromagnetism

Dává světlo, když jsou vystaveni formě elektromagnetického záření, jako jsou viditelné světlo.

Gamma ray

Physics; Electromagnetism

Proud elektromagnetického záření, která je obdobou rentgen, ale má kratší vlnové délky, se nazývá gamma ray.

světlo

Physics; Electromagnetism

Forma elektromagnetického záření, které může být viděn lidským okem. Cestuje rychlostí 186,282 km za sekundu.

síla z linky

Physics; Electromagnetism

Čáry, které ukazují, jak funguje síla elektrického nebo magnetického pole. Magnetické čáry z silou přitahovat železo.

záření

Physics; Electromagnetism

Energie ve formě elektromagnetických vln nebo proudy částic, jako jsou fotony a elektrony.