Home > Industry/Domain > People

People

Relating to public figures or personalities, celebrities or otherwise, who have made significant progress in their particular professional field, or who have helped or influenced wider society to an outstanding degree.

33Categories 105400Terms

Add a new term

Contributors in People

People > Mathematicians

Pierre de Fermat

People; Mathematicians

Se narodil někdy mezi 1601 a 1607 a zemřel na 12 srpna 1665, Pierre de Fermat byl francouzský matematik a právník. On je připočítán s dělat velké příspěvky k matematice, včetně ...

Pierre Deligne

People; Mathematicians

Pierre Deligne, * 3. října 1944, je velmi vlivný belgický matematik. Je nejznámější pro svou práci na Weilovým hypotézám, což nakonec vedlo k úplné důkaz v roce 1973. Je vítězem ...