Home > Industry/Domain > Office equipment

Office equipment

Any stationary, device, electrical appliance or tool which is predominantly used in an office setting.

7Categories 3299Terms

Add a new term

Contributors in Office equipment

Office equipment > Fax machines

to poselství (OGM)

Office equipment; Fax machines

Poselství uslyšíte při volání Telefonní záznamník.

přerušení

Office equipment; Fax machines

Umožňuje dát práci čekání na provedení časovače stiskněte a podržte nebo dotázal úloha.

příchozí zpráva (ICM)

Office equipment; Fax machines

Nahrané hlasové zprávy, přijaté záznamník nebo fax Centrum zpráv.

LCD displej z tekutých krystalů

Office equipment; Fax machines

Displej na ovládacím panelu, který zobrazuje informace jako datum, čas, telefonní číslo, atd.

Chyba stroje

Office equipment; Fax machines

Mechanické součásti v jednotce, která identifikuje problémy.

CNG tóny

Office equipment; Fax machines

Volací tóny, které jsou odeslány během automatickou převodovkou nechat přijímací jednotky vědí, že se jedná o příjem faxu, ne volání.

ID volajícího

Office equipment; Fax machines

Díky tomu uvidíte číslo osoby vás volá.