Home > Industry/Domain > Network hardware

Network hardware

Related to any equipment that facilitates the use of a computer network.

8Categories 11569Terms

Add a new term

Contributors in Network hardware

Network hardware > Modems

analogové smyčky

Network hardware; Modems

Modem samočinný test ve které údaje z klávesnice nebo vnitřní testovací vzorek je odeslána do modemu vysílač, proměnil v analogové podobě, smyčkou zpět k přijímači a převedeny ...

analogové signály

Network hardware; Modems

Různé signály a vlnových délek, které mohou být přenášeny přes komunikační linky jako zvuk hlasu prostřednictvím telefonní linky.

odpověď režim

Network hardware; Modems

Režim používaný modem při odpovídání na příchozí hovor od původní modem. Frekvence vysílače a přijímače jsou naopak původní modem, který je v pocházejí ...

datové komunikační zařízení (DCE)

Network hardware; Modems

Datové komunikační zařízení, jako je dial-up modemů, které vytvořit a řídit datové spojení přes telefonní síť.

výchozí

Network hardware; Modems

Jakékoliv nastavení, při spuštění počítače nebo obnovení, přejímané softwaru v počítači a připojená zařízení. Počítač nebo software použije toto nastavení, dokud nebude změněn ...

údaje koncová zařízení (DTE)

Network hardware; Modems

Počítač, který generuje, nebo je konečné místo určení údajů.

duplexní

Network hardware; Modems

Indikuje komunikační kanál, který je schopen přenášet signály v obou směrech. Viz poloduplexní, plně duplexní.