Home > Industry/Domain > Mobile communications

Mobile communications

Related to means of communication that function via radion waves rather than along cables, such as mobile telephones.

7Categories 12494Terms

Add a new term

Contributors in Mobile communications

Mobile communications > Walkie talkie

vysílačka

Mobile communications; Walkie talkie

Vysílačka (kapesní vysílač) je vysílač radiostanic. Byl vytvořen během druhé světové války Donald L. Hings a Alfred J. Gross (podporuje Motorola). Vysílačky má dva kanály, protože ...