Home > Industry/Domain > Military

Military

12Categories 133019Terms

Add a new term

Contributors in Military

Military > Arms control

počáteční inspekce

Military; Arms control

První inspekci na místě deklarované zařízení k ověření deklarace a k plánování budoucí ověření činnosti a potenciálně vyjednat dohodu o zařízení.

inspectable oblast

Military; Arms control

Oblast instalace v němž inspekční tým má právo provést ověření činnosti.

inspekce stát stranou (ISP)

Military; Arms control

Stát stranou, na jehož území nebo na jiném místě pod její jurisdikci nebo kontrolu inspekce má místo, nebo stát stranou, jejíž zařízení nebo oblasti na území hostitelského státu ...

Kontrola strana

Military; Arms control

Strana, která provádí inspekce nebo kontinuální monitorování činností v rámci zbraní kontrolu smlouvy nebo dohody.

jednotku ženistů

Military; Arms control

Tým vyškolených lidí pracujících v armádě co do činění s bombami, které nejsou rozbaleny tak, aby byly bezpečné.

aktivní mise pro Spojené státy

Military; Arms control

Když Spojené státy je pozorování účastnický stát na otevřené nebe mise na území jiného smluvního státu dohody o otevřeném nebi. Mise může být letecky přepravena pozorování nebo ...

aktivní přeletu systém (AOS)

Military; Arms control

Poslání plánování počítačový systém používá ve spojení s přepravitelné operačního plánování systému pro plánování smlouvy o otevřeném nebi misí.

Sub-categories