Home > Industry/Domain > Mathematics

Mathematics

Of or pertaining to the study of the measurement, properties, and relationships of quantities and sets, using numbers and symbols.

10Categories 25129Terms

Add a new term

Contributors in Mathematics

Mathematics > Analysis

Axiom

Mathematics; Analysis

Prohlášení, že se předpokládá, aby to byla pravda bez důkazu. Axiomy jsou používány v matematice Ukázat, že příkazy jsou pravdivá či nepravdivá.

analýza

Mathematics; Analysis

Pobočka obecně dotyčné čisté matematiky s představou limitu posloupnosti nebo funkci.