Home > Industry/Domain > Materials science

Materials science

The the study of matter and their applications in various areas of science and engineering.

8Categories 22436Terms

Add a new term

Contributors in Materials science

Materials science > Material physics

kvantové dropletu

Materials science; Material physics

Německých a amerických fyziků objevili nové částice zvané kvantové kapičky. , Říká se, že trochu se chová jako tekuté kapičky a popsal jako sloučení menších typů částic. Discovery ...