Home > Industry/Domain > Maritime

Maritime

1Categories 3142Terms

Add a new term

Contributors in Maritime

Maritime > Ocean shipping

OSN Ryon Maru

Maritime; Ocean shipping

Loď japonské duchů, tom OSN-Maru, se objevil v aljašských vodách dne 5. dubna 2012. Loď, která plula v 1 míle za den, po se stravoval japonské tsunami v roce 2011 byl na moři. ...

země odeslání

Transportation; Ocean shipping

V zemi, ze které je přeprava zboží, dopravce nebo cestující má nebo je naplánováno odletět.

firemní dumpingu

Transportation; Ocean shipping

V praxi vývozu zboží zakázané nebo zastaralý na zahraniční trh, kde nejsou tak přísné omezení tohoto produktu.

země určení

Transportation; Ocean shipping

Země, která je konečným cílem pro dodávku zboží. Pro dopravce, je to země, v níž hodlá dokončit své současné plavbě nebo letu.

země odeslání

Transportation; Ocean shipping

V zemi, ze které je přepravován náklad.

země určení vývozu

Transportation; Ocean shipping

V zemi, do které zboží jdou ke spotřebě, dále zpracovány, nebo vyrábí, jak předpokládá odesilatelem v době vývozu.

země vývozu

Transportation; Ocean shipping

V zemi, ze které zboží dodávané se záměr oddělit od hmotnost zboží v této zemi.

Sub-categories