Home > Industry/Domain > Manufacturing

Manufacturing

The process of converting raw materials, components or parts into finished goods that meet the expectations and needs of consumers.

12Categories 27838Terms

Add a new term

Contributors in Manufacturing

Manufacturing > Inženýrství

plazmová technologie

Manufacturing; Engineering

Společný název pro řadu průmyslových aplikací plazmy, jako například: leptání polovodičových čipů, depozice křemíku solární produkci, depozice oxidu křemičitého pro pasivace ...

nižší úrovně technologie

Manufacturing; Engineering

Relativně jednoduché technické vybavení nebo metodu s amplitudou nebo funkčnost pod co je k dispozici v systému podobné nebo srovnatelné.

Tesla Motors

Manufacturing; Engineering

Tesla Motors, Inc. je americká společnost, která vyvíjí, vyrábí a prodává elektromobily a elektrické vozidlo součásti, které nesouvisejí. Tesla Motors je veřejná obchodní ...