Home > Industry/Domain > Life Sciences

Life Sciences

The life sciences encompass all the fields of science concerned with the study of living organisms, and not ecluding other subjects such as bioethics.

1Categories 1347Terms

Add a new term

Contributors in Life Sciences

Life Sciences > Regulační

Empirické studie

Life Sciences; Regulatory

Zákon uzavírá výsledek na základě pozorování nebo experimentu.

Obhajoba model

Life Sciences; Regulatory

Člověk, který vyjadřuje upřímnou soustrast a přesahuje jeho call of duty.

stížnost k propadnutí

Life Sciences; Regulatory

Dokument poskytnut zástupce Spojených států pro podání s úředník soud zahájit záchvat hodně. (Tento dokument byla dříve známá jako pomluvu informací.)

souhlas dekret o odsouzení

Life Sciences; Regulatory

Dokument přijal Účetní dvůr v záchvatu akce založené na dohodě navrhovatel, který v článku je v rozporu s údajně ve stížnosti pro propadnutí a článek je odsouzení. Je také ...

souhlas dekret o zdržení se jednání

Life Sciences; Regulatory

Zdržení, které žalovaná strana souhlasila a který je podána u soudu.

pohrdání soudem

Life Sciences; Regulatory

Jakýkoli úkon, který se počítá do rozpaků, brání nebo bránit u soudu v administrativě spravedlnosti, nebo které se počítá se nesnižuje její orgán nebo jeho ...

Automatické zadržení

Life Sciences; Regulatory

Správní akt lehké položku bez fyzické vyšetření výhradně na základě informací o minulosti violative nebo jiné informace, které určuje vzhled narušení.

Sub-categories