Home > Industry/Domain > Legal services

Legal services

The services involving law-related matters such as the issuing of legal opinion,filing and pleading, as well as the issuing and defending of law suits among many others.

16Categories 78336Terms

Add a new term

Contributors in Legal services

Legal services > Patenty a obchodní značky

světové úřadu duševního vlastnictví (WIPO)

Legal services; Patent & trademark

Organizace, která spravuje patentové spolupráci smlouvy (PCT).

číslo patentu

Legal services; Patent & trademark

jedinečné číslo přiřazené patentové přihlášce, když je patent vydán

obchodní tajemství

Legal services; Patent & trademark

Informace, kterou společnost udržuje v tajnosti, aby tak měla výhodu oproti svým konkurentům.

plná moc

Legal services; Patent & trademark

jednostranný právní úkon (obvykle formou deklaratorní listiny), kterým zmocnitel (zastoupený) dává třetím osobám na vědomí, že zmocněný (zástupce) je oprávněn za něj v určitém ...

kód lokace agentury (ALC)

Legal services; Patent & trademark

osm (8) číselný kód přiřazený k USA státními úřady od ministerstva financí.

Měj

Law; Patent & trademark

Technika nedovolené reklamy kdy jednu položku publicity, ale když se objeví zákazníka, další položky je nabízen.