Home > Industry/Domain > Language

Language

Of of pertaining to any method of human communication, either spoken or written, consisting of the use of words in a structured and conventional way, whether united in a system specific to a country or region.

21Categories 484230Terms

Add a new term

Contributors in Language

Language > Studium jazyků

nižší příkaz

Language; Language learning

Nízká úroveň zvládnutí nebo kompetence v jazyce.

pedagogial lexikografii

Language; Language learning

Gramatika: podstatné jméno. Oblast: lexikografii. Definice: Pedagogické lexikografii je komplexní oblast, která zahrnuje aplikované lingvistiky týkající se struktury slovní ...

jazyk learning prostředí

Language; Language learning

Definice: studium jazyků prostředí je "komplexní síť vzájemně souvisejících kontextů" (p. 158) a lékaři, pedagogové, a další komunikační partneři musí najít způsoby, jak se ...

Jazyková politika

Language; Language learning

Navržená nebo přijatá kurz nebo princip působení, která ovládá metody nebo způsoby komunikace nebo výrazu.

lexikální nedostatek

Language; Language learning

Omezené znalosti o slova či slovní zásobu jazyka, který neumožňuje kompletní a jasné vyjádření myšlenky nebo nápad.

mluvčím plynule

Language; Language learning

Osoba, která mluví snadno a přesně, speciálně v cizím jazyce.

Test z angličtiny jako cizího jazyka (TOEFL)

Language; Language learning

Test z angličtiny jako cizího jazyka; standardizovaný test angličtina pro akademické účely a je běžně používané v univerzitní programy jako měřítko způsobilosti v angličtině pro ...