Home > Industry/Domain > Labor

Labor

The body of persons, or the human physical and mental effort, engaged in the production of goods and services.

2Categories 6503Terms

Add a new term

Contributors in Labor

Labor > Pracovní vztahy

žádost o práci

Labor; Labor relations

Žádosti o zaměstnání je formulář nebo kolekce formulářů, které jednotlivé hledají zaměstnání, zvané uchazeče, musí vyplnit jako součást procesu informovat zaměstnavatele o ...

koupelna pravidla

Labor; Labor relations

Pracovní síly produktivity opatření k zabránění zaměstnanců z tráví příliš mnoho času na toaletách. Tato opatření zahrnují instalaci koupelna poplašné systémy upozornit manažery, ...

Stachanovské

Labor; Labor relations

Stachanovské je dělník, zejména někdo v manuální práce, který příliš tvrdě pracuje a overachieves. Byl pojmenován po jednom Alexej Grigorievich Stakhanov, horník v polovině ...

aplikace

Labor; Labor relations

Forma předkládané při podání žádosti o zaměstnání které obvykle zahrnuje vaše osobní údaje, vzdělání a pracovní zkušenosti a průvodní dopis.

Foxconn

Labor; Labor relations

Také známý jako Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. je nadnárodní společnost, vyrábějící elektronických výrobků se sídlem v Tucheng, Taipei, Tchaj-wan nové. Je největším světovým ...

Kompenzace, odstupné

Labor; Labor relations

Platba zaměstnanci, který byl ukončen bez vlastního zavinění (např. provozních důvodů)