Home > Industry/Domain > Insurance

Insurance

Insurance is a promise of compensation for specific potential future losses in exchange for a periodic payment. Insurance is designed to protect the financial well-being of an individual, company or other entity in the case of unexpected loss. Some forms of insurance are required by law, while others are optional. Agreeing to the terms of an insurance policy creates a contract between the insured and the insurer. In exchange for payments from the insured (called premiums), the insurer agrees to pay the policy holder a sum of money upon the occurrence of a specific event. In most cases, the policy holder pays part of the loss (called the deductible), and the insurer pays the rest. Examples include car insurance, health insurance, disability insurance, life insurance, and business insurance.

8Categories 32802Terms

Add a new term

Contributors in Insurance

Insurance > Komerční pojištění

soupojištění

Insurance; Commercial insurance

Zajištění pojistnou smlouvu, která stanoví, že pojišťovna a pojištěný se rozdělí mezi nimi ztráty vztahuje politika podle procentní hodnoty, pro které je pojištěn majetek, nebo ...

skutečná peněžitá hodnota, skutečná hotovost

Insurance; Commercial insurance

Cena veletrhu nebo rozumné peníze za které vlastnosti by mohly být prodány na trhu v běžném podnikání a nikoli na nucený prodej.

opuštění klauzule

Insurance; Commercial insurance

Klauzule v majetku pojistné smlouvy, že za určitých okolností umožňuje vlastník nemovitosti k opuštění ztratila nebo poškození majetku a stále žádat úplné vyrovnání částky. -Li ...

za pojištění

Insurance; Commercial insurance

Smlouvy, zadaná úplatně, jedna strana se zavazuje druhé kompenzaci ztráty vztahující se k určitému předmětu v důsledku výskytu určeného rizika.