Home > Industry/Domain > Inorganic chemicals

Inorganic chemicals

A broad class of substances encompassing all those that do not include carbon and its derivatives as their principal elements, yet not excluding carbides, carbonates, cyanides, cyanates, and carbon disulfide.

6Categories 547Terms

Add a new term

Contributors in Inorganic chemicals

Inorganic chemicals > Anorganické kyseliny

kyselina sírová

Inorganic chemicals; Inorganic acids

Silná kyselina, která obsahuje síru, vodík a kyslík. Se používá v průmyslu více než jiné kyseliny.

anorganické kyseliny

Inorganic chemicals; Inorganic acids

Anorganické kyseliny (nebo minerální kyselina) kyselina pochází z jednoho nebo více anorganických sloučenin. Anorganická kyselina není organické a všech minerálních kyselin ...