Home > Industry/Domain > Household appliances

Household appliances

Any device found in the home designed for a specific function, especially electric devices such as toasters or refrigerators.

9Categories 15065Terms

Add a new term

Contributors in Household appliances

Household appliances > Klimatizace

Filtr

Household appliances; Air conditioners

Zařízení sloužící k odstranění prachu a jiných částic ze vzduchu za účelem snížení zátěže na dýchací systém a k ochraně zařízení TVK. Filtry výrazně liší v arrestance částice; čím ...

Přenosné klimatizace

Household appliances; Air conditioners

Klimatizace, které mohou používané v různých místnostech, která zahrnuje výfukové trubice, která vede z místnosti oknem.

zásobník vody

Household appliances; Air conditioners

Pan určené ke shromažďování kondenzace, která je odváděna z výparníku klimatizace jednotky.

odvodňovací otvor

Household appliances; Air conditioners

Otvor v klimatizaci, která umožňuje vody v systému kanalizace.

Vzpřímené pozice

Household appliances; Air conditioners

Posutre, která je kolmo, vertikální nebo erct v kočáře.

Pasivní adaptér

Household appliances; Air conditioners

Část připojené ke zdi struktury, přes který je odsávací hadice klimatizace přenosné jednotky proběhl.

zástrčka

Household appliances; Air conditioners

Připojte elektrický spotřebič do elektrické sítě pomocí socket.