Home > Industry/Domain > Household appliances

Household appliances

Any device found in the home designed for a specific function, especially electric devices such as toasters or refrigerators.

9Categories 15065Terms

Add a new term

Contributors in Household appliances

Household appliances > Ohřívače vody

Britská termální jednotka (BTU)

Household appliances; Water heaters

Jednotka tepelné energie potřebné ke zvýšení 1 libra vody 1° F.

čistá užitná BTU

Household appliances; Water heaters

Část tepelné energie paliv převedl do vody v topení.

teplota & tlakem pojistný ventil (ventil T & P)

Household appliances; Water heaters

Bezpečnostní zařízení sloužící k vyhoštění nadměrnému tlaku nebo teploty uvnitř nádrže.