Home > Industry/Domain > Government

Government

Of or pertaining to any administrative organ that has authority to govern a political state.

11Categories 28268Terms

Add a new term

Contributors in Government

Government > Policie

deformalize

Law enforcement; Police

Odstranit řadu pravidel a politik, které potlačit tvořivost a odrazovat od řešení problémů v rámci policejní organizace.

objednávky údržba

Law enforcement; Police

Policejní intervence v incidentů, které nezahrnují skutečné kriminální činnost, ale často za následek "interpersonálních konfliktů" nebo "veřejného pohoršení. "

reaktivní zločinu strategie

Law enforcement; Police

Anticrime strategie používané policií při odpovídání na požadavek civilní služby.

hlídač styl

Law enforcement; Police

Organizační styl používá v policejní oddělení, která klade důraz na mírové bez agresivních donucovacích orgánů a několika kontrolami řadových důstojníky.

hodnocení

Law enforcement; Police

Čtvrtá etapa modelu SARA problémů policejní práce, v níž je vyhodnocena účinnost reakce prostřednictvím přísných zpětnou vazbu, která umožňuje pro revizi pokud odpověď není ...

pohotovostní teorie

Law enforcement; Police

Teoretický rámec pro pochopení struktury a postupy policejní organizace založené na základní premisu, že tyto organizace jsou vytvořeny a strukturované dosáhnout konkrétních cílů, ...

domácí výtržnost

Law enforcement; Police

Spor vyžadující reakce policie, která zahrnuje dvě nebo více lidí zabývajících se intimní vztah (ženatý nebo rozvod páry, vlastní milenci, lidé na prvním rande, problémy mezi ...